ކަސޯޓީގެ ޕާތު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މަޝްހޫރު އިންޑިއާގެ ޑްރާމާ ސީރީސް ކަސައުޓީގެ ތަރި، ޕާތު ސަމްތާން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭގައި އަނުރާގުގެ ރޯލުން ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޕާތު، ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަން ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ޕާތު ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވުމާއެކު، އެ ޝޯގެ ޝޫޓިންތައް ވެސް މިވަނީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. 

ޕާތު ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވުމާއިއެކު އޭނާއާއިއެކު މަސަތްކަތްކުރާ ތަރިން ވެސް ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!