ބްރޭކިންގ: ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން އަލީ ވަހީދުގެ ގެއަށް ވަދެއްޖެ

ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ފުލުހުން އަލީ ވަހީދުގެ ގެއަށް ވަދެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފި.

ފުލުހުން އަލީ ވަހީދުގެ ގެއަށް ވަދެފައި ވަނީ ތަޙްގީގް ކުރަމުންދާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ފަލުހުން ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައި.

ތަފްސީލް އަންނަނީ… –

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!