ސަފު ހަދާއިރު ދުރުދުރުގައި ތިއްބަސް ނަމާދު ސައްހަވާނެ: ރައީސް މައުމޫން

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކަށްޓަކައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ސަފު ހަދާއިރު ދުރުދުރުގައި ތިއްބަސް ނަމާދު ސައްހަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ތިން މަހަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއްޔެ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރިއިރު، ގައިދުރުކަމަށް އިސްކަންދީފައި ނުވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ސަފު ހެދުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކައިރި ކައިރީގައި ތިބުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކަށްޓަކާ ދުރުދުރުގައި ތިއްބަސް ނަމާދު ސައްހަވާނެ ކަމަށެވެ.

މައުމޫންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް އިލްމުވެރިން ވެސް ވަނީ މި ހާލަތުގައި ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދު ކުރުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!