މާވަށަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފި

ލ.މާވަށަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު އުދަ އަރައިފިއެވެ.

މާވަށަށް އުދަ އެރުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި އަދި ރަށުތެރޭ ބައެއް ގެތަކުގައި ބެލި ބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެނދުނު 9:30 އިން ފެށިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ސިފައިން މިހާރު އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އިއްޔެ ވެސް އުދަ އަރާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މާވަށުގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވެސް އިއްޔެ އުދަ އަރާފައިވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!