މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅުވީ 11 މީހުން

ރާއްޖެއިން އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް ރާއްޖެއިން 11 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.  

މިއާއިއެކު ރާއްޖެއިން މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 2238 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!