ޓީޗަރެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މާލެއިން އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އޮންލައިން ނޫހަކުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ މަރިޔަމް ޝައްމަ ނަމަކަށް ކިޔާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރެކެވެ. 

މި އަންހެން މީހާ ގެއްލިގެން ރޭ 7:30 ހާއިރު ގެއިން ނިކުތް ގޮތަށް ގެއަށް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް އެނޫހުން ބުނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!