ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް)ގެ ރައީސް އަދި ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ވަގުތީ ގޮތުން މެމްބަރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ގޭމްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރަންއެ ޖަމިއްޔާއިން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ރޭ އޮންލައިންކޮށް ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކްޓިން ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ގޭމްގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒު އެވެ. އަދި ވަގުތީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއަކަށް އައްޔަންކުރީ މުހައްމަދު ވާފިރު އެވެ.

(ގޭމް)ގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައިގައި ހުންނެވި މޫސާ ނާސިހު އިއްޔެ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި، ގޭމްގެ އެސްޖީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސައުދުﷲ އަހްމަދު އެމަގާމުން ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!