ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ފިލައިފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ފިލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް އޭނާ ހޯދުމަށްފަހު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ހޯދަން އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް އެޗްޕީއޭގެ ޓީމާއެކު ފުލުހުން ދިއުމުން އެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ވަނީ އެއްވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަހުން ފިލައިގެން އުޅެމުންދިޔައީވެސް ބިދޭސީއެކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!