އިންޑިއާގެ އިތުރު އެކްޓަރެއް އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ސުޝަންތް ސިންގް ރާޖްޕޫތު މަރުވިތާ މަހަކަށް ގާތްވެފައިވަނިކޮށް އިންޑިއާގެ އިތުރު އެކްޓަރެއް އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ކަންނާޑާ ޑްރާމާ އެކްޓަރ ސުޝީލް ގައުޑާ އަމިއްލައަށް މަރުވެފައިވާކަން އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ. ސުޝީލް އަކި އިންޑިއާގެ ޑްރާމާްއެއް ކަމަށްވާ އަންތަޕޫރާ ގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ އެކްޓަރެވެ.

ސުޝީލް މަރުވި ސަބަބެއް އަދި ހާމަކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް ގާތް އެކުވެރިންނާއި އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ މީހުންދަނީ އޭނާއަށް ތައުޒިޔާ ރައްދުކުރަމުންނެވެ.

  1. ތި މީހުން މިކަށްއަލަ ނެއުސް ނެރުމުގެ ބޭނުމެ ބުނެފާނުން ތަ ؟ ދެން ގަމާރުން ވެސް މި މާ މޮޅު ކަމަކަ ހަދާފަ ކުރީމަ ދެން ކައެ މެން ބުނާނެ މި ސުންޕާ އެކްޓްއޮރް ކުރީމަ ކުރީ އޭ !

    0
    0

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!