ހެލްތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ހާއްސަ އިންސްޕެކްޝަނެއް


ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ހާއްސަ އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!