IruOnline

ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލޭ ހޯދަން “ލޭ ދީގެން މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަމާ” ގެ ނަމުގައި މައި ކޮލެޖުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

މީ ކޮންމެ އަަހަރަކުވެސް އެ ކޮލެޖް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ލޭ ހަދިޔާ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ދީފައިވާއިރު ކުރި އަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ލޭ ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ނޯޓު ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ލޭ ލިބުން ދަތިވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުން ވެސް ވަނީ ކުރިން ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްފައިއެވެ.

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!