މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 2 މީހުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް މިއަދު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދެ މީހުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކައިރި މިއަދު ހަވީރު ފެށި މުޒާހަރާ އަކީ، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީ އެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން، ރޭޕް އާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާ އެކެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ބައިވެރިވި މި މުޒާހަރާގައި އެ މީހުން ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ނުފޫޒެއް ނެތި ބެލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު ގާއިމްކޮށް ދިނުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލާފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ދެ މީހުން ކަމަށެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ، ފުލުހުންގެ ގަޔަށް އަތްލާ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!