ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރި ލަލީގާގެ މެޗު 50 މިލިއަން މީހުން ބެލި

ދިވެހި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ހަރަކާތަކާ އެކު ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު ބާސެލޯނާ އާއި ސެލްޓަވިގޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު 50 މިލިއަން މީހުން ބަލާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވާދަކުރި ސެލްޓާ ވީގޯއާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވުޒާރާއިން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މެސީ، ސުއާރޭޒް، ގްރީޒްމަންފަދަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ރޭ ކުޅުނު މެޗު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ސެލްޓަވިގޯގެ ސްޓޭޑިއަމުގައި ރޭ ކުޅުނު އެ މެޗުގައި ވަނީ، ކޮންމެ ލަލީގާ މެޗެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ދަނޑުގެ ސެންޓަ ސާކަލްގައި އެ މެޗެއްގެ ކުރިން އޮންނަ އެޑްވަޓައިޒްމަންޓުގެ ފުރުސަތަކާއެކު ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ސެންޓަ ސާކަލްގައި ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ރަމްޒުކޮށްދޭ ފޮތިގަނޑެއް ދައްކާލައިފައެވެ. އެ ފޮތިގަނޑުގައި ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯގޯގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލާ ތާރީހު ވެސް ފެނިގެންދިޔައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދަނޑުގެ ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ބޯޑުތަކުން ވެސް އެ އިސްތިހާރުތައް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ސެލްޓަވީގޯގެ ބަލައިޑޮސް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ބަލާފައިވާއިރު، ޖުލައި 15ގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފެށުން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިމެޗުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!