ފޮޓޯ: ގޫގުލް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮފިސަލް އަމާން މުހައްމަދު ނަޖީބު ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތް ކުރާ ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފިރިހެން މުވައްޒަފެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ޓެސްޓް ސާމްޕަލް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!