ޕެޓްރޯލް އެތެރެ ކުރި މިންވަރު 42 ޕަސެންޓް ދަށަަށް

މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އަށް ޕެޓްރޯލް އެތެރެ ކުރި މިންވަރު 42 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް އިން ބުނެފި އެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ނެރެފައިވާ މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް 247 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕެޓްރޯލް އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާނަމަ 42 ޕަސެންޓުގެ ދަށް ވުމެކެވެ.

ރާއްޖެ އަށް އާއްމުކޮށް އެންމެ ގިނައިން އެތެރެކުރާ ތެލުގެ ބާވަތް ކަމަށްވާ ޕެޓްރޯލް އެތެރެކުރި މިންވަރު ދަށްވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދެ މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!