FILE - In this Jan. 27, 2018 file photo, Honduran President Juan Orlando Hernandez, left, stands with his wife Ana Garcia, during the presidential inauguration ceremony for his second term at the National Stadium in Tegucigalpa, Honduras. Hernández and his wife have tested positive for COVID-19, the Central American leader said late Tuesday, June 16, 2020, in a television message. (AP Photo/Fernando Antonio, File)

ހޮންޑިއުރާސްގެ ރައީސް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހޮންޑިއުރަސްގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހޮންޑިއުރަސްގެ ރައީސް ޖުއާން އޯރްލަންޑޯ ހަރނަޑެޒް ކޮވިޑަށް ކުރި ޓެސްޓު ޕޮޒިޓިވް ވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާކަން އެގައުމުގެ އޮފިޝަލުނާއި ހަވާލާދީ ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިއެވެ.

ރައީސް ޖުއާން އޯރްލަންޑޯއަށް ބަލިޖެހިފައިވާކަަން ސަރުކާރުން އާންމުކުރިނަމަވެސް އެގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ.

ސަބަބަކީ ދާދިފަހުން އެމެރިކާއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު ރައީސް ޖުއާން އޯރްލަންޑޯ އާއި އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ކޮށްފައިވުމުންނެވެ. މީ ހޮންޑިއުރަސް އިން ކޮވިޑްގެ ކަންކަން އޮއްބައިލުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެތައްބަޔަކު ވަނީ މީސްމީޑިއާގައި މިކަމުގެ ހަގީގަތް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!