ޖުލައި 1ގައި މާވަރުލު އެއާޕޯޓު ހުޅުވަނީ

އަންނަ ޖުލައިމަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހު ގދ މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަށް ފަށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުޅިން އަލަށް ޚިދުމަތްފަށާ މި އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ބާއްވާފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ މާރިޗުމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އެއަރލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައި ވާތީ، މިހާތަނަށް ވަނީ އެއާޕޯޓްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ނުފަށައެވެ.

ޕީއެސްއެމްއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދަތުރުތައް ޖުލައި އެއްވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މިކަމަށް އެއާޕޯޓް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށާއި، ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނަގައި އޮޕަރޭޝަން ފެށުމަށް ތައްޔާރަށްއޮތް ކަމަށެވެ.

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށްފައި ވަނީ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެންނެވެ. 1200 މީޓަރު ދިގު ރަންވޭއަކާއި، ޓެކްސީވޭ އަދި ފްލަޓް ޕަރކިންގ އޭރިއާ އާއި ޓާމިނަލް ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށް 57 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ހިންގާނީ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!