އެމްޓީސީސީގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރު މުހަންމަދު ހިލްމީ އާއި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު، ޓްރޭޑް އިސްމާއިލް އަދުހަމް ވަޒީފާ އިން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އެ ދެބޭފުޅުން ވެސް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ މިއަދު ބޭއްވި ބޯޑު މީޓިންގައި ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ފިޔަވަޅު އެޅީ، އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގޯސްކޮށް ކަންކަން ކޮށްފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށާފައި ވާތީ އެވެ.

ސީއެފްއޯ ހިލްމީ އަކީ އެމްޓީސީސީގައި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ އިސް ބޭފުޅާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ކުންފުނީގައި 10 އަހަރު ހޭދަކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ޓްރޭޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ ވަޒީފާގައި ހުންނެވި އަދުހަމް ވަނީ ހައެއްކަ އަަހަރު އެމްޓީސީސީގައި ހޭދަކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ވެސް އެގްޒެކެޓިވް ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!