އިތުރު 7 މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

އިތުރު 7 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެ ކޯވިޑް-19 ޖެހި ޝިފާ ލިބުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 1677އަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ޢާންމު ކުރި، ރާއްޖޭގެ ކޯވިޑް-19ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިހަފްތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މަދެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ދެދުވަހުވެސް ރާއްޖޭގައި ބަލިން ރަބނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 350 އަށްވުރެ މައްޗެވެ.

ކޯވިޑް-19އިން ރަނގަޅުވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމުގައި ރާއްޖޭގައި ބަލާ މިންގަނޑަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރު، އޭގެތެެރޭގައި ބަލި ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތައްވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ.

މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެތެރެއިން އިތުރު 7 މީހުން މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅުވިކަން ހާމަކުރުމާއެކު މިހާރު މިވަނީ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 1677 އަރާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!