ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހެލްތް ޕްރޮޓަޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުޅުމާލޭގައި ކޯޑަން ކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ސަރަހައްދެއްގައި މީހަކު ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ ހަވީރު 17:10 ހާއިރު އެމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!