ރައީސް ވަހީދަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ ޖޭޕީ އާއި އެމްއާރުއެމްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކަށް މީހަކު މިއަދު ހެނދުނު ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖޭޕީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ވަހީދުގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ހެނދުނު ކަސްރަތު ކުރައްވަން ނިކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެކްޓިވިސްޓަކު އެ ދެކަނބަލުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަޑިހުތުރުބަހުން މުހާތަބުކޮށް ފުރައްސާރަކުރި ކުރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށާ އެފަދަ އަމަލެއް ކުރީ ކޮންމެ މީހެއްނަމަވެސް ގާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދު މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ އެމަނިކުފާނާއި އަނބިކަނބަލުން މިއަދު ހެނދުނު ކަސްރަތު ކޮށްލަން ނުކުތް ވަގުތު އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް އެދެކަނބަލުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމީހާ ދަރުބާރުގެ ބިއްދޮށު ސަރަހައްދުން ބުރިޖާ ހަމައަށް އަވަގުރާނަ ގޮވަމުން އައި ކަމަށް ރައީސް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުންވެސް އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!