ރެޑްވޭވް މާޓް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް

ރެޑްވޭވްގެ މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ “ރެޑްވޭވް މާޓް” މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހާމަކުރަމުން އަންނަ ލިސްޓުގައި މިރޭގެ 8:40 އާ ހަމައަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ފިހާރަތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރެޑްވޭވް މާޓް ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި 389 ގެއަކަށް ވަދެ ނުކުތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މިވަގުތު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ހަމައެކަނި ފިހާރައަކީ ރެޑްވޭވް މާޓް އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!