11 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި 38 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ވިދާޅުވީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 11 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މި މީހާ ކުޑަކުއްޖާ ގެސްޓްހައުސްއަށް ގެންދިޔައީ އެ ކުއްޖާ މަގުމައްޗަށް ނިކުތްތަނުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!