ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި ސައިކަލްއެއް ކަހާލައި މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި ސައިކަލްއެއް ކަހާލައި މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ސިނަމާލެ ބްރިޖްމަތިން ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ހިނގި ހާދިސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 08:00 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށާއި، އަނިޔާވި ޒުވާނާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!