ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަަރަހައްދުގެ މަގަތުފާލަން ހެދުމުގެ ބޮޑު ބައި ނިމިއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަަރަހައްދުގެ މަގަތުފާލަން ހެދުމުގެ ބޮޑު ބައި ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓު އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ހަދާ ކީވޯލް މަސައްކަތުގެ 74 ޕަސެންޓު މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ޖަހަނީ 130 މީޓަރުގެ ކީވޯލް އެއް ކަމަށާއި 10 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓު ޖެހުމާއި ޕޭމަންޓު އޭރިއާ އަކާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުންވެސް ޕްރޮޖެކްޓު ސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!