ފޮޓޯ: ގޫގުލް / ހުޅުމާލެ

މި އަހަރު ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކަނީ

މި އަހަރު ހުޅުމާލެ އިން އަމިއްލަ ފަރާތް ތަކަށް ބިން ވިއްކާނެ ކަމަށް، ހައުސިން ޑިވްލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

މި އަހަރު ހުޅުމާލެ އިން އަމިއްލަ ފަރާތް ތަކަށް ބިން ވިއްކާނެ ކަމަށް، ހައުސިން ޑިވްލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކާފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ފަހަރު ވިއްކީ 101،954.33 އަކަފޫޓުގެ ބިމެވެ. އެފަހަރު ބިން ވިއްކީ އަތިރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށާއި އަތިރިމައްޗާ ކައިރިންނެވެ. އެ ފަހަރު 92 ބިމަކަށް 102 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅި އެވެ. ނަމަވެސް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރީ 42 މީހެކެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރެއިން 30 މީހަކު އެއް ފަހަރާ ފައިސާ ދެއްކި އެވެ.

އެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ގަންނަން ހުށަހެޅީ 2،000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ތަކެވެ. މި ބިން ތަކަށް އެންމެ ދަށް އަގެއް ހުށަހެޅީ ބީލަން ފެށޭ އަގު ކަމަށްވާ އަކަފޫޓަކަށް 3،000ރ. ގެ ރޭޓުން ނެވެ. އަދި މި ބިން ތަކަށް އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހެޅީ އަކަފޫޓަކަށް 6،786ރ. އަށެވެ. މި އަގު ހުށަހެޅީ ރާއްޖެއަށް ބޭސް އެތެރެކުރާ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ހުސެއިން އިރުފާން އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!