10000ރ. ލިބޭ ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްއައިބީން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގައި، ޕޮސް އާއި މޯބައިލް ޓްރާންސްފާ އާއި ފައިސާ ޕޭއިން ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް ދެ ޕަސެންޓު އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

މި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގައި، އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ މީހަކަށް 10،000ރ. ލިބޭނެ އެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ އިތުރު ހަތަރު މީހަކަށް 2،500ރ. ލިބޭނެ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!