LONDON, ENGLAND - MARCH 25: Prime Minister Boris Johnson leaves 10 Downing Street for PMQ's on March 25, 2020 in London, England. British parliament will be suspended tonight due to concerns about the spread of COVID-19. It had previously been scheduled to break for Easter on March 31; it will tentatively sit again on April 21. The Coronavirus (COVID-19) pandemic has spread to at least 182 countries, claiming over 18,000 lives and infecting hundreds of thousands more. (Photo by Peter Summers/Getty Images)

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު، ބޮރިސް ޖޯންސަން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނިކޮށް، ހާލު ދެރަވުމާ ގުޅިގެން އައިސީޔޫ އަށް ބަދަލުކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ބޮރިސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން ވެސް އެ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ޓެސްޓުތަކެއް ހެދުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަލާމާތްތައް އިތުރަށް ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މެޑިކަލް ޓީމުގެ އިރުޝާދާއެކު އައިސީޔޫ އަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ހުންނަވާ ގެކޮޅުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ދިޔައީ އޮންލައިންކޮށް މީޓިންތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަމުންނެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އެގައުމުން ވަނީ އެބަލި ހުއްޓުވަން ޕަބްތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ޖިމްތައްވެސް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 51,608 މީހަކަސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 5,373 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!