ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު އެމްޑަބްލިއެސްސީގެ ކައުންޓަރު ހުޅުވާނެ

މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރު މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހާއި އަށް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ދެމުންދާ ބައެއް ހިދުމަތްތަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރާއި ރިސެޕްޝަން ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ދެ ދުވަހު ޗެކް މެދުވެރިކޮށް ފެން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހިދުމަތް ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސިޓީ އާއި އިންވޮއިސް އަދި އެ ނޫންވެސް ލިޔެ ކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާއި ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ރިސެޕްޝަނުން ފައިސާ ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް އެ ކުންފުނީގެ ރިސެޕްޝަނާއި ކަސްޓަމާ ސާވިސް ކައުންޓަރު ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!