ޓްރަމްޕް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުންވެސް ނެގެޓިވް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކެޓްރީ ސްޓެފަނީ ގްރިޝަމް ވިދާޅުވީ ޓްރަމްޕް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު ކަމަށާއި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަން 15 މިނެޓްތެރޭ އެނގިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް މިފަހަރު ހައްދަވާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ލެބޯޓްރީއެއް ކަމަށްވާ އެބޮޓް ލެބޯޓްރީސް އިން ދާދިފަހުން ތައާރަފްކުރި ޓެސްޓެކެވެ. އެ ޓެސްޓު ހެދުމުން ނަތީޖާ ލިބެން ނަގަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިނެޓެވެ.

ޓްރަމްޕް ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ވެސް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާފައެވެ. އެފަހަރު ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ވެސް ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެ.

ޓްރަމްޕް އެފަހަރު އެ ޓެސްޓު ހެއްދެވީ މާޗު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޓްރަމްޕްއާ ބައްދަލުކުރެއްވި ބްރެޒިލްގެ އޮފިޝަލުންތަކެއް މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!