މޫފުށި ރިސޯޓުން ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއެއްގެ ކޮވި19އަށް ސާމްޕަލް ނަގައި ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް

ރިސޯޓް ކޮންސްޓެންށް މޫފުށިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ، ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓްކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ…

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!