ފުރަބަންދު ވަގުތު ފެށިއްޖެ

މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާ ވަގުތު ފެށިއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސީޓީ ފުރަބަންދު ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު ހަވީރު 17:00 އިން 20:00 އަށެވެ.

މި ވަގުތު ގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރުގަ އުޅޭމީހަކު ނަމަ -/1000 ޖޫރިމާނާ ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!