މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ އެންމެ ފަހުން ޕޮސިޓިވްވި ދިވެހި މީހާގެ ރޫމްމޭޓް

މިިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ އެންމެ ފަހުން ޕޮސިޓިވްވި ދިވެހި މީހާގެ ރޫމްމޭޓް ކަމަށް ތަރުޖަމާނު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ، ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި ޕޮޒިޓިވްވި އެހެން މީހަކާއެކު ހުރި މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހާ ޕޮޒިިވްވެފައިވަނީ 17 ވަނައަށް ކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!