ފޮޓޯ: ސަން

ހުރަވަަޅިން ކޮވިޑް19 އަށް ދެ މީހަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ހުރަވަަޅި ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ދެ މީހަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާއްސަ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވީ، ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު ފެނިގެން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ރިސޯޓު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންދިވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެ މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!