ޓެލިކިލާސް ޕްރޮގްރާމްތައް އަލުން ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާވާފައިވާ ޓެލެކިލާސްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު އެ ކްލާސްތައް އަލުން ފެށުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މާދަމާ ހެނދުނު 8:00އިން ފެށިގެން 10:00ގެ ނިޔަލަށް ޓެލިކިލާސް ޕްރޮގްރާމުތައް އަލުން ޔެސްޓީވީން ދައްކަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ގުރޭޑް ދިހައެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޓެލިކިލާސް ޔެސްޓީވީން ގެނެސްދޭއިރު، ގުރޭޑް ނުވައެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓެލިކިލާސްތައް ގެނެސްދޭނީ މުންނާރު ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. އޭލެވެލް ކުދިންނަށް ކިލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދިވެހި ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހެނދުނު އަށަކުން ފެށިގެން ހަވީރު 5:30އާ ހަމައަށެވެ.

ޓެލިކިލާސް ޕްރޮރްގާމުތައް ހުއްޓާލުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމީ މި މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައިވަނީ މިދަނޑިވަޅުގައި ދަރިވަރުން ގޭގައި ތިބޭއިރު ބެލެނިވެރިންނަށް ސަމާލުކަން ދެވިދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ދަރިވަރުން ދީނީ ކަންތައްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ގޭބިސީއަށް އެއްކޮށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ރާވާ ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ސްކްރީންޓައިމް މަދުކޮށް، ހެލިފެލިވެ އުޅެވޭނެ ހަރަކާތްތަކާއި ފިކުރީ ޚިޔާލު ތަނަވަސް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!