އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިބި ދިވެހީންގެ ވިސާ އިތުރުކޮށްދޭނީ

ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހީންގެ ވިސާ އިތުރުކޮށްދޭން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުން ނުފުރި ތިބި މީހުންގެ ވިސާ އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އިން ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން މީހުން އައުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނާއި އެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުން، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެ ގައުމު ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިއުލާނުކުރެއްވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން އެއްވެ ތިބުން މަނާކުރުމާއި ކަސްރަތުކުރުމަށް ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނޫނީ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމާއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި ނޫނީ އޮފީހަށް ދިއުން މަނާކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާރު ވެސް 10 ގައުމަކުން މީހުން އައުން މަނަލެވެ. އެއީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން މެލޭޝިޔާ އާއި ޗައިނާ، އިރާން، ބަންގްލަދޭޝް، އިޓަލީ، ސްޕެއިން، ދެކުނު ކޮރެއާ، ފްރާންސް އަދި ޖަރުމަނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!