ރާއްޖެ އަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައި, ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައި, ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރާއްޖެއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ…

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!