ސައުދީގައި އުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދެފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު މައްޗަށްދާތީ އެ ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފިވާތީ އެ ގައުމުގައި ދިރުއުޅޭ ދިވެހިން އިތުރަށް ސަމާލުުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެދެފި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް19 ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނާތީ، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން އަޅަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، މިރެއިން ފެށިގެން 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް، ރޭގަނޑު 19:00 އިން ހެނދުނު 06:00 އަށް، އެ ގައުމުގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ކާފިއު އެއް ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވީމާ، އެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މިވަގުތު އެގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދެމެވެ. އަދި އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުއައުން އެކަށީގެންވުމާއެކު، ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްވެސް އެދޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!