ހުޅުމާލެ ގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހިރުނދުމަގުގައި ހުރި ހުސްބިމުގައި ހުރި އެލްމީނިއަމް މެޓީރިއަލްތަކެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިތަނުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް އިން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެމްއެެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

\

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!