ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަށްވަނީ

ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަރު އަބްދުލް އަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަށްވާ ކަން އިއުލާން ކުރަށްވައިފިއެވެ.

އޭނާ ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ މައްޗަން ގޮޅީ މެދު ދާއިރާ އަށެވެ.

އަޒީ އަކީ ލ. މާވަށަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ އަކީ އެތަނަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށްވުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!