ކޯވިޑް19:ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ

ކޯވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން ޢާއްމުދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތައް “ޑިސް-އިންފެކްޓް” ނުވަތަ ޚާއްސަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އާއްމުދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދެމުން އަންނަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި އެމް.ޕީ.އެލުންވެސް ވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އެކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކުން ޖަރާސީމު ނައްތާލައި ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިސް-އިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މިއަދު ޓްވިޓެއް ކުރަށްވާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު މީހުން ދަތުރު ކުރާ ވެހިކަލްތައް މިހާރު ޑިސް-އިންފެކްޓް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ހުޅުމާލެއިން ހުޅުލެއަށް ދުއްވާ ބަހާއި ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ ގޮތުގައި ދުއްވާ ކާރުތަކާއި، ހުޅުމާލޭގެ ތެރޭގައި ދުއްވާ ބަސްތައް ޤަވާއިދުން ޑިސް-އިންފެކްޓް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމް.ޕީ.އެލުންވެސް ވަނީ ސިނަމާލޭ ބްރިޖުން މެދުވެރިިކޮށް ބަހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަސްތައް ސެނިޓައިޒްކޮށް ޑިސް-އިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤަވާއިދުން ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލެއާއި، ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބަސް މެދުވެރިކޮށް ދަތުރުކުރެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!