ދިވެއްސަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މާފަންނު ގެއެއްގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އޮފީހެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކަށް ހުރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާފަންނު ގެއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް އެކަން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ 46 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކަށް އިންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުން ވިދާޅުވީ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!