ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެމީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެމީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ދާދި ދެންމެ ވިދާޅުވީ އއ. ސޭންޑީސް ބަތަލާ ރިސޯޓުގައި ތިބި ތިން ފަތުރުވެރިއެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރިސޯޓުން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ ދެމީހުންނެވެ.

އިއްޔެ ކުރެއްދޫ އިން ޕޮސިޓިވް ވި ދެ މީހުންނާއި އެކު ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހަތަރަކަށް އަރާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!