ހއ. އާއި ހދ. ގެ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ

ހއ. އާއި ހދ. ގައި އެމްޓީސީސީން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުނި، އެމްޓީސީސީން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ހއ. އާއި ހދ. ގައި މިހާރު ހަތަރު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހޯރަފުށީގެ އެއާޕޯޓާއި އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ކެލާގެ ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން އަދި ހަނިމާދޫގެ މަގު ހެދުން ހިމެނެ އެވެ.

އެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް މީޑިއާ އަށް ދައްކައިލުމަށް ކުރި ދަތުރުގައި، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 21 ގައި ހަމަޖެއްސި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް އެ ދެ އަތޮޅުގައި ނިންމަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށް، މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް ވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޕޯޓުގެ 52 ޕަސެންޓު ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. އެގޮތުން، އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް 34 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފައި ވާއިރު މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޭބީސީ ލޭޔާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި މަޝްރޫއު މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު 25 ގަ އެވެ. އެ މަސައްކަތަށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާއިރު، އެ އެއާޕޯޓުގައި 1.2 ކިލޯމީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެ އަތޮޅުގެ ކެލާގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ޖޫން 15 އަށް ނިންމުމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް 2007 ވަނަ އަހަރު ފެށި ނަމަވެސް އެމްޓީސީސީއާ އެ މަޝްރޫއު ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގަ އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ފަޅު ކޮނެ، ނަގާ ވެލި، އޮއިވަރުގެ ސަބަބުން އަލުން ފަޅަން އެޅުމެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލަ އަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހައްލު ހޯދައި، ނިންމަން ބުނި ތާރީހަށް ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!