ނ. އަތޮޅު ފެނަކަ ޓީމް އަށް ސޯލާ ޕީވީ- ހަަަައިބްރީޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިން ދެނީ

ނ. އަތޮޅު ފެނަކަ ޓީމް އަށް ސޯލާ ޕީވީ- ހަަަައިބްރީޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިން އެއް ފަށައިފިއެވެ.

މީ މުވައްޒަފުންނަށް މިފަދަ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން އެއް ހިންގި ދެވަނަ ދުވަހެވެ. އިއްޔެ ވެސް ވަނީ މީގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން އެއް ހިންގާފައިއެވެ. މި އަދުގެ ސެޝަންގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބެޓްރީ އެނާޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ( ބީއީއެސްއެސް) އެވެ.

ސޯލާ ނުވަތަ އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމު ތަކުގައި ކުރަމުންއަންނަ ކަމެކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!