އިރު.އެމްވީ އަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރިވަރު އެއްލައްކައަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ

އިރު އެމްވީ އޮންލައިން ނޫހަށް އިއްޔެ ޒިޔާރަތް ކުރި ވަރު އެއްލައްކައަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. މިއީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އާންމުގެ ތަރުހީބާއި، އިތުބާރާއި އެކު، ސައިޓަށް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަން ނޫހުގެ އެޑިޓޯރިއަލް އިން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

އަދި މިނޫހުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ ތެދު މައުލޫމާތު، ވީހާވެސް ތާޒާކަމާއި އެކު ރައްޔިތުންނަށް އަވަހަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށެވެ.

1 މާރިޗް 2020ގައި ސައިޓަށް ވަން މިންވަރުގެ ތަފާސްހިސާބު (ސްޓެޓިސްޓިކްސް)

 • ޖުމްލަ ސައިޓަށް ވަދެ ސައިޓު ބަލާފައިވާ މިންވަރު: 109،776 ފަހަރު
 • ޖުމްލަ ސައިޓަށް މީހުން ވަން މިންވަރު: 61,847 މީހުން
ނޫހަށް މީހުން ވަން ވަރު ދައްކައިދޭ ވޯޑްޕްރެސްގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް

އިރު އެމްވީ ގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް އިއްޔެ މަގުބޫލުވެގެން ކިޔާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ލިންކްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އިއްޔެ އެންމެ މަގުބޫލުވި 4 ލިޔުން

ނޫސް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ނޫހަށް ދެއްވާ ހާއްސަ ސަމާލުކަން ފާހަގަކޮށް ކިޔުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް އިރު އެމްވީގެ ފަރާތުން އަރިސް ކުރަމެވެ.

 1. ސަރުކާރުގެ ބާރެއް މިނޫހުގަ ނެތިއްޔާމު ހަމަ ސާބަހޭ އިރު އޮންލައިން

  0
  0
 2. ސަބަހޭ ތިކުރާ ހިތްވަރަށް އިރު އެމްވީ އިސް ދަ ބެސްޓު

  1
  0

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!