50 ޓަނުގެ މުޅިން އާ 2 ފެން ޕްލާންޓް ގައްދޫއަށް ފޮނުވައިފި

ގދ. ގައްދޫއަށް 50 ޓަނުގެ މުޅިން އާ 2 ފެން ޕްލާންޓް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންއިން ކޮއްފައިވާ ޓްވިޓެއްގައި ބުނީ ގައްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ރަށްކާތެރި ބޯފެނުގެ ހިދުމަތް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 2 ފެންޕްލާޓް މިހާރު އެ ރަށަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިން މިއަދު ވަނީ ގއ. މާމެންދޫއަށާއި ބ. އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ އަދި ހަމަ އެ އަތޮޅުގެ ގޮއިދޫއަށް ކަރަންޓުގެ ހާލަތު އިތުރަން ރަގަޅު ކުރުމަށް ޖެނެރޭޓާރ ފޮނުވާފައިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!