ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުވާ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުވާ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އިން ފެނިއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އެވެ.

އެގޮތުން މި ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވެނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޗައިނާގެ އިން ރާއްޖެ އައި 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ މިހާރު ވަނީ ކ. ފުނަދޫގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައެވެ

މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކީ ރޯގާ ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

.(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!