އެމްއޭސީއެލްއަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ 21 ކުންފުނި އޮންނައިރު، މިހާތަނަށް ސީއީއޯއެއް ހަމަ ޖައްސާފައި ނުވާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެމްއޭސީއެލަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ އެ ދާއިރާގައި 15 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސީނިއާ މެނޭޖްމެންޓް ލެވެލްގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުމާއެކު ސީ-ސޫޓް ލެވެލް ގައި މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވާން ޖެހެ އެވެ.

މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް އޮންނަންޖެހޭ މީހެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެހެނިހެން ޝަތުރުތައް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

މިހާތަނަށް އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަގާމަށް މީހަކު ނަގަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގައި މިހާރު ހުންނަނީ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ އެވެ. މި މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވީ
މޫސާ ސޯލިހެވެ. އޭނާ އަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހްގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅެވެ. އޭގެ ކުރިން އެމްޑީ އަދި ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އާދިލް މޫސާ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!