ކަރެކްޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަރަކަށް ޔުޝްރީން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރަަކަށް ސިވިލް އެސިސްޓަންޓް އެގްޒަކަޓިވް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަހްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ޔުސްރީން ވަނީ މީޑިއާ ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ އަދި މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަން (ޖާނަލިޒަމް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް) ދާއިރާއިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް އިދާރާތަކުގައި މީޑިއާ އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޔުސްރީންއަކީ ނޫސްވެރިންނާއި ގާތް ގުޅުން އޮންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!